Koerierdienst

On Board koerier : Aangetekende zendingen – Vertrouwelijke Pakketten – Confidentiële Pakketten – En Andere

Het volume van de zending (pakket) mag niet meer bedragen dan 500 kg en 1 m³.